BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

LV/64/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r.

2010-08-30 13:47 - Dodanie nowej wiadomości: LV/64/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: udostępnienia placu zabaw mieszkańcom Rucianego-Nidy i przyjęcia regulaminu korzystania z tego placu.

Przejdź do wiadomości