BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zmiany dla wiadomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstwaie art. 11 ust 8 Ustawy

2009-01-23 09:21 - Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstwaie art. 11 ust 8 Ustawy

Przejdź do wiadomości