BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

STANOWISKO DS. OBSŁUGI PRAWNEJ

ZAKRES CZYNNOŚCI

Do zakresu czynności pracownika zatrudnionego na w/w stanowisku należy:

  1. Opiniowanie projektów uchwał Rady oraz projektów zarządzeń Burmistrza.
  2. Opiniowanie projektów regulaminów wewnętrznych i procedur obowiązujących w Urzędzie.
  3. Opiniowanie projektów umów cywilnoprawny zawieranych przez Burmistrza, m.in. pod kątem zagrożeń z tytułu kar umownych, gwarancji, rękojmi, sposobu rozwiązania/ wypowiedzenia umowy oraz przygotowanie projektów umów, zarządzeń, uchwał, etc.
  4. Przygotowywanie, prowadzenie i reprezentowanie spraw Gminy przed sądami i organami administracji rządowej.
  5. Doradztwo prawne, konsultacje i udzielanie opinii prawnych w sprawach związanych z działalnością Rady, Burmistrza i Urzędu w zależności od potrzeb.
  6. Udzielanie wyjaśnień i informacji pracownikom Urzędu w kwestiach prawnych związanych z wykonywanymi obowiązkami na poszczególnych stanowiskach.
  7. Uczestniczenie w sesjach Rady i innych posiedzeniach organów Gminy.
  8. Prowadzenie szkoleń pracownikom Urzędu oraz Radnym w zakresie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego.
  9. Udzielanie porad prawnych mieszkańcom Gminy (w każdy drugi piątek miesiąca).
Data powstania: środa, 21 kwi 2010 13:48
Data opublikowania: środa, 21 kwi 2010 13:52
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 8401 razy