BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 15 września 2023 roku

piątek, 15 wrz 2023 10:10
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE II z dnia 12 września 2023 r.

środa, 13 wrz 2023 13:42

INFORMACJA o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.

poniedziałek, 28 sie 2023 14:36

INFORMACJA URZĘDNIKA WYBORCZEGO W RUCIANEM-NIDZIE

piątek, 25 sie 2023 11:29
o siedzibie i wyznaczonych terminach dyżurów celem udzielania wyborcom wyjaśnień odnośnie zasad powoływania obwodowych komisji wyborczych oraz przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków tych komisji, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

piątek, 18 sie 2023 10:39

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r.

wtorek, 22 sie 2023 13:59
o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 18 września 2023 r.

poniedziałek, 18 wrz 2023 23:09
dotyczące losowania o którym mowa w art 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego

Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

środa, 24 cze 2020 08:44
zastrzeżenie - jest to wyłącznie materiał szkoleniowy, a wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej