BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zestawienie zmian w funduszu UMiG za 2022 r.

piątek, 28 kwi 2023 11:01

Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa za 2022 r.

piątek, 28 kwi 2023 10:59

Rachunek zysków i strat UMiG za 2022 r.

piątek, 28 kwi 2023 10:58

Łączny rachunek zysków i strat za 2022 r.

piątek, 28 kwi 2023 10:56

Łączny bilans jednostek budżetowych za 2022 r.

piątek, 28 kwi 2023 10:54

Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2022 r.

piątek, 28 kwi 2023 10:52

Informacja dodatkowa UMiG za 2022 r.

piątek, 28 kwi 2023 10:51

Informacja dodatkowa Gmina Ruciane - Nida za 2022 r.

piątek, 28 kwi 2023 10:47

Bilans z wykonania budżetu gminy Ruciane - Nida za 2022 r.

piątek, 28 kwi 2023 10:42

Bilans jednostki budżetowej UMiG za 2022 r.

piątek, 28 kwi 2023 10:41