BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LISTA RANKINGOWA OFERENTÓW

wtorek, 2 kwi 2024 14:15
do wspólnego przygotowania i realizacji wniosku o dofinansowanie projektu na skalowanie innowacji społecznej pn. roboczą „Wygrana rodzina” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

środa, 27 mar 2024 13:23
przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA

wtorek, 26 mar 2024 14:48
do wspólnego przygotowania i realizacji wniosku o dofinansowanie projektu mającego na celu integrację i zwiększenie dostępności oraz jakości usług społecznych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących, dzieci i młodzieży, pn. roboczą „Wzorowa rodzina - Ruciane - Nida”.

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

czwartek, 21 mar 2024 08:15

ZAPYTANIE OFERTOWE

piątek, 8 mar 2024 08:02
w związku z realizacja projektu pt. „Remont wieży kościelnej oraz konserwacja ambony neogotyckiego kościoła w Wejsunach”, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Podanie informacji do publicznej wiadomości

wtorek, 9 kwi 2024 13:43
POŚ.6220.04.2024.12

Podanie informacji do publicznej wiadomości

wtorek, 9 kwi 2024 13:39
POŚ.6220.03.2024.12

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

piątek, 5 kwi 2024 13:42
POŚ.6220.02.2024.10

Obwieszczenie

czwartek, 4 kwi 2024 13:43
Postanowienie - POŚ.6730.118.2023

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

czwartek, 28 mar 2024 10:11
Nieruchomość przeznaczona do oddania w użyczenie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

czwartek, 28 mar 2024 10:07
Nieruchomość przeznaczona do oddania w użyczenie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

czwartek, 28 mar 2024 10:02
Nieruchomość przeznaczona do oddania w użyczenie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

czwartek, 28 mar 2024 09:53
Nieruchomość przeznaczona do oddania w użyczenie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

czwartek, 28 mar 2024 09:48
Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

czwartek, 28 mar 2024 09:46
Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

czwartek, 28 mar 2024 09:40
Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

czwartek, 28 mar 2024 09:35
Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

czwartek, 28 mar 2024 09:28
Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

czwartek, 28 mar 2024 09:25
Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

czwartek, 28 mar 2024 09:17
Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

czwartek, 14 mar 2024 13:42
POŚ.6220.01.2024.9

Obwieszczenie

środa, 6 mar 2024 15:56
POŚ.6733.3.2024 - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ogłoszenie w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich

czwartek, 22 lut 2024 09:55

Komunikat o wzmożonym ruch kolumn pojazdów wojskowych w czasie ćwiczeń pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24

wtorek, 13 lut 2024 14:29

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida

wtorek, 6 lut 2024 09:41

Obwieszczenie - POŚ.6733.2.2024

wtorek, 23 sty 2024 14:48
Decyzja inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie - POŚ.6733.2.2024

czwartek, 18 sty 2024 14:15
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Obwieszczenie - POŚ.6733.1.2024

czwartek, 18 sty 2024 13:37
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

środa, 17 sty 2024 13:14
dot. projektu uchwały Rady Miejskiej Ruciane - Nida w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ruciane - Nida na lata 2023-2028

Informacja

środa, 17 sty 2024 09:21
dotyczy: bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt

OBWIESZCZENIE Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

poniedziałek, 15 sty 2024 08:59

ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU PISKIEGO W 2024

poniedziałek, 15 sty 2024 08:32
UCHWAŁA NR LXIII/356/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w roku 2024.

Obwieszczenie - POŚ.6733.1.2024

piątek, 12 sty 2024 11:22
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Piskim w 2024 roku

poniedziałek, 8 sty 2024 09:43

Obwieszczenie

czwartek, 4 sty 2024 08:47
Postanowienie - POŚ.6730.118.2023

POŚ.6733.8.2023 - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

czwartek, 28 gru 2023 09:09

ZAWIADOMIENIE

czwartek, 21 gru 2023 12:54
o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od stycznia 2024 r.

Informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych

czwartek, 14 gru 2023 08:18

Obwieszczenie

poniedziałek, 4 gru 2023 12:43
POŚ.6733.8.2023

OBWIESZCZENIE dot. aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ruciane - Nida

poniedziałek, 27 lis 2023 10:34

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaorwania przestrzennego miasta i gminy Ruciane-Nida wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

piątek, 13 paź 2023 11:29

INFORMACJA - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ukcie

piątek, 6 paź 2023 09:53

OBWIESZCZENIE - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ruciane-Nida

czwartek, 5 paź 2023 14:50
POŚ.6720.7.2022.2023

UWAGA - Obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych

piątek, 1 wrz 2023 14:03

Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

piątek, 30 cze 2023 11:43

Informacja - rozkład jazdy autobusów na terenie Gminy Ruciane - Nida od 1 lipca

poniedziałek, 26 cze 2023 13:35

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2022 roku udzielono pomocy publicznej.

środa, 31 maj 2023 10:10

Uwaga przedsiębiorcy przypominamy o obowiązku posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych

czwartek, 1 wrz 2022 11:32

Punkt Kasowy w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida

środa, 6 paź 2021 14:01

Witamy na stronach BIP

czwartek, 4 wrz 2003 14:09
Serwis jest nieustannie aktualizowany i znajdą tu Państwo informacje wymagane przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej a także inne ważne informacje dotyczące gminy.