BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

​Sprawozdane z realizacji Programu współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

czwartek, 23 maj 2024 09:40

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

środa, 15 maj 2024 13:28
w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027, Priorytet 6: Edukacja i kompetencje EFS+, Działanie 6: Edukacja przez całe życie.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

wtorek, 7 maj 2024 10:31
Znak sprawy: BG.ZUZ.4210.62.2024.MA

Informacja o wyniku postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szkoły.

poniedziałek, 1 lip 2024 13:29
Informacja o wyniku postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Ukcie, Ukta 70, 12-220 Ruciane-Nida

Informacja o wyniku postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szkoły.

poniedziałek, 1 lip 2024 13:21
Informacja o wyniku postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.I. Gałczyńskiego w Rucianem-Nidzie, ul. Mazurska 15, 12-220 Ruciane-Nida

Obwieszczenie

wtorek, 25 cze 2024 14:43
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przstrzennego częsci miejscowości Ruciane-Nida -ul. Polna, Jana Krajeckiego, Lipowa, Leśna, Rybacka

Obwieszczenie

wtorek, 25 cze 2024 14:39
Postanowienie - POŚ.6730.73.2024

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

czwartek, 27 cze 2024 12:44
Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

czwartek, 27 cze 2024 12:39
Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

czwartek, 27 cze 2024 12:33
Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

wtorek, 25 cze 2024 11:17
Informacja w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży za wyniki w nauce w roku szkolnym 2023/2024.

Obwieszczenie

poniedziałek, 24 cze 2024 11:33
POŚ.6730.73.2024

Obwieszczenie

piątek, 7 cze 2024 10:58
Zawiadominie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Obwieszczenie

czwartek, 6 cze 2024 14:42
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagosp. przestrzennego części miejscowości Piaski, Gmina Ruciane-Nida - kompleks IV

POŚ.6733.2.2024.1

czwartek, 9 maj 2024 08:45
Decyzja zmieniająca

LISTA RANKINGOWA OFERENTÓW

poniedziałek, 22 kwi 2024 14:28
do wspólnego przygotowania i realizacji wniosku o dofinansowanie projektu na skalowanie innowacji społecznej pn. roboczą „Wzorowa rodzina - Ruciane-Nida ” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

czwartek, 25 kwi 2024 11:52
Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Obwieszczenie - POŚ.6733.5.2024

wtorek, 16 kwi 2024 14:44
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Oficjalny Wniosek na mocy art 61 i 63 Konstytucji RP - wymogi art. 29 Ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530)

wtorek, 16 kwi 2024 11:53

Zawiadomienie o wyborze oferty - kościół w Wejsunach

poniedziałek, 15 kwi 2024 11:20

Obwieszczenie

czwartek, 4 kwi 2024 13:43
Postanowienie - POŚ.6730.118.2023

LISTA RANKINGOWA OFERENTÓW

wtorek, 2 kwi 2024 14:15
do wspólnego przygotowania i realizacji wniosku o dofinansowanie projektu na skalowanie innowacji społecznej pn. roboczą „Wygrana rodzina” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

środa, 27 mar 2024 13:23
przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA

wtorek, 26 mar 2024 14:48
do wspólnego przygotowania i realizacji wniosku o dofinansowanie projektu mającego na celu integrację i zwiększenie dostępności oraz jakości usług społecznych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących, dzieci i młodzieży, pn. roboczą „Wzorowa rodzina - Ruciane - Nida”.

Obwieszczenie - POŚ.6733.2.2024

wtorek, 23 sty 2024 14:48
Decyzja inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie - POŚ.6733.2.2024

czwartek, 18 sty 2024 14:15
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Obwieszczenie - POŚ.6733.1.2024

czwartek, 18 sty 2024 13:37
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

środa, 17 sty 2024 13:14
dot. projektu uchwały Rady Miejskiej Ruciane - Nida w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ruciane - Nida na lata 2023-2028

ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU PISKIEGO W 2024

poniedziałek, 15 sty 2024 08:32
UCHWAŁA NR LXIII/356/23 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w roku 2024.

Obwieszczenie - POŚ.6733.1.2024

piątek, 12 sty 2024 11:22
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Piskim w 2024 roku

poniedziałek, 8 sty 2024 09:43

Obwieszczenie

czwartek, 4 sty 2024 08:47
Postanowienie - POŚ.6730.118.2023

POŚ.6733.8.2023 - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

czwartek, 28 gru 2023 09:09

ZAWIADOMIENIE

czwartek, 21 gru 2023 12:54
o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od stycznia 2024 r.

Obwieszczenie

poniedziałek, 4 gru 2023 12:43
POŚ.6733.8.2023

OBWIESZCZENIE dot. aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ruciane - Nida

poniedziałek, 27 lis 2023 10:34

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaorwania przestrzennego miasta i gminy Ruciane-Nida wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

piątek, 13 paź 2023 11:29

INFORMACJA - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ukcie

piątek, 6 paź 2023 09:53

OBWIESZCZENIE - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ruciane-Nida

czwartek, 5 paź 2023 14:50
POŚ.6720.7.2022.2023

UWAGA - Obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych

piątek, 1 wrz 2023 14:03

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2022 roku udzielono pomocy publicznej.

środa, 31 maj 2023 10:10

Uwaga przedsiębiorcy przypominamy o obowiązku posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych

czwartek, 1 wrz 2022 11:32

Punkt Kasowy w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida

środa, 6 paź 2021 14:01

Witamy na stronach BIP

czwartek, 4 wrz 2003 14:09
Serwis jest nieustannie aktualizowany i znajdą tu Państwo informacje wymagane przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej a także inne ważne informacje dotyczące gminy.