BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego PD-3410/17/2009 w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie nowych dachów wielospadowych na kompleksie budynków oraz budowa przedsionka przy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Rucianem-Nidzie” zawiadamia, że na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz 1655 z późn. zm.) unieważniono ww. postępowanie z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, a która została podana do publicznej wiadomości podczas otwarcia ofert w dniu 30.09.2009 r.
Data powstania: wtorek, 6 paź 2009 09:31
Data opublikowania: wtorek, 6 paź 2009 10:54
Data przejścia do archiwum: środa, 14 paź 2009 10:22
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2753 razy