BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.
1. Położenie nieruchomości :
Ruciane-Nida ul. Mazurska
2. Numer działki : 253
3. Powierzchnia działki : 2.671 m2
4. Numer księgi wieczystej KW 31130 5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 2, o powierzchni użytkowej 34,56 m2, składający się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki, usytuowany na parterze budynku mieszkalno-użytkowego nr 13 w Rucianem-Nidzie przy ul. Mazurskiej. Do lokalu mieszkalnego nr 2 przynależy piwnica o pow. 5,08 m2 oraz przynależy udział ½ części w pomieszczeniu składu opału, kotłowni i komunikacji o łącznej powierzchni 16,40 m2. Skład opału, kotłownia i wymieniona komunikacja jest związana tylko z lokalem mieszkalnym nr 1 i nr 2 w przedmiotowym budynku. Do lokalu należy też sień o powierzchni 5,08 wybudowana ze środków nabywcy. Powierzchnia użytkowa i przynależna lokalu wynosi 56,04 m2, bez sieni. Wraz ze sprzedażą wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego następuje sprzedaż, udziału w wyżej wymienionej działce wielkości 1266/10000 części oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.
6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu ) wraz z udziałem w wyżej wymienionej działce wynosi 73.100,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące sto złotych).
Cena sprzedaży lokalu z udziałem w gruncie po udzieleniu bonifikaty w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31.01.2007 roku wynosi 7.310,00 zł. (słownie: siedem tysięcy trzysta złotych ).
Do ceny sprzedaży lokalu zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida i zgodnie z uchwałą Nr V/21/2002 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 30 grudnia 2002 roku została przeznaczona do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego.
8. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
9. Nabywca uiści należność w kwocie 7.310,00 zł + koszt przygotowania dokumentacji sprzedaży, w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie.
10.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. 11. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535 ze zmianami. 12.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 23.10.2009 roku do dnia 13.11.2009 roku.

Data powstania: piątek, 23 paź 2009 13:54
Data opublikowania: piątek, 23 paź 2009 14:08
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 lis 2009 11:17
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2581 razy