BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę materiałów szkoleniowych, pomocy dydaktycznych na zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę materiałów szkoleniowych, pomocy dydaktycznych na zajęcia korekcyjno - kompensacyjne na potrzeby projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „W stronę dobrej szkoły II”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 ( Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.)
Pełna treść ogłoszenia w załączniku.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 27 paź 2009 08:22
Data opublikowania: wtorek, 27 paź 2009 09:30
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lis 2009 07:20
Opublikował(a): Dorota Bogucka
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2525 razy