BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH, POMOCY DYDAKTYCZNYCH NA ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE Z LOGOPEDII

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę materiałów szkoleniowych, pomocy dydaktycznych na zajęcia specjalistyczne z logopedii na potrzeby projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „W stronę dobrej szkoły II”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 ( Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.)
Pełna treść zapytania ofertowego w załączniku
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 27 paź 2009 14:23
Data opublikowania: wtorek, 27 paź 2009 14:40
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 gru 2009 09:08
Opublikował(a): Dorota Bogucka
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 3559 razy