BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Unieważnienie postępowania przetargowego

Komunikat Zamawiającego dotyczący unieważnienia postępowania przetargowego ogłoszonego 26.10.2009 r. na „Dostawę granulatu drzewnego: trocin i zrębków do kotłowni przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w m. Ruciane-Nida”
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie opierając się na zapisie art. 93 ust. 1 pkt. 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2007 r. Dz. U. nr 223, poz. 1655 ze zmianami), unieważnia postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem była dostawa granulatu drzewnego: trocin i zrębków do kotłowni przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w m. Ruciane-Nida.
Uzasadnienie
Wyżej wymienione postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Przy obliczeniu zapotrzebowania na biomasę popełniono błędy nie stosując zróżnicowanych przeliczników i podziału asortymentów opałowych, co sprawiło, że po ponownym poprawnym przeliczeniu powstałe wielkości dużo przekraczają potrzeby Zamawiającego. Ponadto Zamawiający rezygnuje całkowicie z dostawy jednego asortymentu o niskiej wartości energetycznej, jaką są trociny.
Data powstania: poniedziałek, 2 lis 2009 11:59
Data opublikowania: poniedziałek, 2 lis 2009 12:43
Data przejścia do archiwum: wtorek, 10 lis 2009 11:57
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 3225 razy