BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst z 2000 roku Dz.U. Nr 46, poz. 543 ze zmianami/ i § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy /Dz.U Nr 9, poz. 30 ze zmianami/ Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida.Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida ul. 11-tego Listopada

Numer księgi wieczystej KW – 29403

Opis nieruchomości: - działki nie zabudowane przeznaczone pod budownictwo
garażowe
- działka do wspólnego użytkowania przeznaczona na dojazd do
garaży
1. Nr geod. 227/49, o pow. 18 m2 , cena wywoławcza – 2.500,00 zł, wadium – 250,00 zł
Nr geod. 227/32, o pow. 821 m2 , do 1/32 części
2. Nr geod. 227/50, o pow. 18 m2, cena wywoławcza – 2.500,00 zł, wadium – 250,00 zł
Nr geod. 227/32, o pow. 821 m2 , do 1/32 części
3. Nr geod. 227/51, o pow. 18 m2, cena wywoławcza – 2.500,00 zł, wadium – 250,00 zł
Nr geod. 227/32, o pow. 821 m2 , do 1/32 części
4. Nr geod. 227/52, o pow. 18 m2 , cena wywoławcza – 2.500,00 zł, wadium – 250,00 zł
Nr geod. 227/32, o pow. 821 m2 , do 1/32 części
5. Nr geod. 227/53, o pow. 18 m2, cena wywoławcza – 2.500,00 zł, wadium – 250,00 zł
Nr geod. 227/32, o pow. 821 m2 , do 1/32 części
6. Nr geod. 227/54, o pow. 18 m2 , cena wywoławcza – 2.500,00 zł, wadium – 250,00 zł
Nr geod. 227/32, o pow. 821 m2 , do 1/32 części
7. Nr geod. 227/55, o pow. 18 m2 , cena wywoławcza – 2.500,00 zł, wadium – 250,00 zł
Nr geod. 227/32, o pow. 821 m2 , do 1/32 części
8. Nr geod. 227/56, o pow. 18 m2 , cena wywoławcza – 2.500,00 zł, wadium – 250,00 zł
Nr geod. 227/32, o pow. 821 m2 , do 1/32 części
9. Nr geod. 227/57, o pow. 18 m2 , cena wywoławcza – 2.500,00 zł, wadium – 250,00 zł
Nr geod. 227/32, o pow. 821 m2 , do 1/32 części

Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 20 października 2003 roku, o godzinie 1000 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4, sala nr 4.
1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce, w terminie do dnia 17 października 2003 roku włącznie, podając numer działki i jej położenie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 93640000-71-36711-9/2 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie.
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.
3. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
4. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik
przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
6. W razie uchylenia się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży
nieruchomości Gmina Ruciane-Nida może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Data powstania: poniedziałek, 6 paź 2003 15:35
Data opublikowania: poniedziałek, 6 paź 2003 15:39
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 lis 2003 14:40
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3527 razy