BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Unieważnienie postępowania przetargowego

Komunikat Zamawiającego dotyczący unieważnienia postępowania przetargowego ogłoszonego 16.11.2009 r. na „Dostawę biomasy drzewnej w postaci zrębków do kotłowni przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w m. Ruciane-Nida”
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie opierając się na zapisie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2007 r. Dz. U. nr 223, poz. 1655 ze zmianami), unieważnia postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem była dostawa biomasy drzewnej w postaci zrębków do kotłowni przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w m. Ruciane-Nida.
Uzasadnienie
Cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Data powstania: czwartek, 26 lis 2009 12:55
Data opublikowania: czwartek, 26 lis 2009 13:03
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 gru 2009 08:41
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2795 razy