BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia
-Opis nieruchomości - teren pod uprawy rolne,
-Położenie nieruchomości – Karwica,
-Numer działki – 10/8
-Numer KW – 14891
-Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – łącznie 9400 m2.
-Wysokość czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 0,10 zł/m2 rocznie brutto.
1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
2. Ww. nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest jako teren łąk i pastwisk.
3. Czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
4. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego obniżania i podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
5. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
6. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 04 grudnia 2009 r. do dnia 25 grudnia 2009 r.
Data powstania: piątek, 4 gru 2009 10:03
Data opublikowania: piątek, 4 gru 2009 10:50
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 gru 2009 10:18
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2747 razy