BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ LUNETY OBSERWACYJNEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ TELESKOPU (LUNETY OBSERWACYJNEJ) na potrzeby projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „W stronę dobrej szkoły II”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 ( Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.)
Pełna treść zapytania ofertowego w załączniku.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 4 gru 2009 14:15
Data opublikowania: piątek, 4 gru 2009 14:22
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 gru 2009 14:36
Opublikował(a): Dorota Bogucka
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2786 razy