BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE I WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE I WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH na potrzeby projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „W stronę dobrej szkoły II”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 ( Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.)
Pełna treść zapytania ofertowego w załączniku.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 10 gru 2009 11:32
Data opublikowania: czwartek, 10 gru 2009 22:54
Data przejścia do archiwum: środa, 16 gru 2009 07:43
Opublikował(a): Dorota Bogucka
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2716 razy