BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg ustny nieograniczony

Sprzedaż działek budowlanych
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych działek budowlanych, nie zabudowanych, stanowiacych własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczonych pod budownictwo zagrodowe, położonych w Onufryjewie:
I.
Nr geodezyjny
107/6

Powierzchnia
1.525 m2

Cena wywoławcza
34.500,00 zł

Wadium
3.450,00 zł

II.

Nr geodezyjny
107/7

Powierzchnia
1.484 m2

Cena wywoławcza
34.000,00 zł

Wadium
3.400,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 19 grudnia 2003 roku o godzinie 10.30, w sali nr 4, w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.

1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce, w terminie do dnia 16 grudnia 2003 roku włącznie, podając numer działki i jej położenie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 93640000-71-36711-9/2 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie.
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.
3. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
4. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
6. W razie uchylenia się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości Gmina Ruciane-Nida może od niej odstapić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Ustala się, że jedno postąpienie wynosi 500,00 zł.
8. Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.
9. Nabywcy winni liczyc się ze skutkami art. 3 ( prawo pierwokupu) ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustrolu rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592).
Data powstania: środa, 10 gru 2003 09:53
Data opublikowania: piątek, 12 gru 2003 10:50
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 gru 2003 08:45
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3839 razy