BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg ustny nieograniczony

Sprzedaż lokalu użytkowego po aptece w Rucianem.
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

- lokalu użytkowego nr 1, usytuowanego na parterze budynku mieszkalno-usługowego nr 11 w Rucianem-Nidzie przy ul. Al. Wczasów /po byłej aptece w Rucianem/, o powierzchni użytkowej 74,24 m2 + piwnica o powierzchni przynależnej 26,98 m2 = 101,22m2.

- udziału w działce ozn. nr geod. 143/1, o pow. 1.072 m2 wielkości 2572/10.000 części i takiego samego udziału w częściach wspólnych budynku.


Cena wywoławcza - 45.700,00 zł

Wadium - 4.570,00 zł


Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 23 stycznia 2004 roku, o godzinie 9.30, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie przy ul. Al. Wczasów 4.

a/ W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce, w terminie do dnia 20 stycznia 2004 roku włącznie, podając numer działki i jej położenie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie.

b/ Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrocone.

c/ Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

d/ Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

e/ Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

f/ W razie uchylenia się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości Gmina Ruciane-Nida może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

g/ Ustala się, że jedno postapienie wynosi 500,00 zł.

h/ Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.
Data powstania: czwartek, 18 gru 2003 07:47
Data opublikowania: czwartek, 18 gru 2003 08:16
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lut 2004 13:24
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3395 razy