BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg ustny nieograniczony

Sprzedaż działki budowlanej
Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2000 roku Dz.U. Nr 46, poz. 543 ze zmianami/ i § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady MInistrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy /Dz.U.Nr 9, poz. 30 ze zmianami/ Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, niżej wymienionej:

Położenie nieruchomości - Ruciane-Nida ul. Rzemieślnicza

Numer księgi wieczystej KW 12959

Opis nieruchomości - działka nie zabudowana przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe, ozn. nr geod. 446, o powierzchni 600 m2.

Cena wywoławcza - 15.600,00 zł

Wadium - 1.500,00 zł


Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 19 marca 2004 roku, o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4, sala nr 4.

1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce, w terminie do dnia 17 marca 2004 roku włącznie, podając numer działki i jej położenie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie.

2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.

3. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

4. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Jedno postąpienie wynosi 200,00 zł.

6. W razie uchylenia się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości Gmina Ruciane-Nida może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Data powstania: czwartek, 26 lut 2004 12:10
Data opublikowania: czwartek, 26 lut 2004 12:38
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 mar 2004 08:05
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3425 razy