BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ST. DS. GOSPODARKI GRUNTAMI

ZAKRES CZYNNOŚCI

Do zakresu czynności pracownika zatrudnionego na w/w stanowisku należy: 

 

1. Prowadzenie spraw wynikających z zakresu ustaw o gospodarce nieruchomościami w odniesieniu do gruntów stanowiących własność gminy Ruciane-Nida.

a) prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem, oddawaniem w użytkowanie wieczyste i nabywaniem nieruchomości na rzecz gminy Ruciane-Nida, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej,

b) prowadzenie ewidencji sprzedanych i oddanych w użytkowanie wieczyste gruntów i nieruchomości z terenu miasta i gminy,

c) organizowanie przetargów dotyczących zbywania nieruchomości gruntowych i zabudowanych,

d) przygotowywanie dokumentów oraz ustalanie terminów pomiędzy upoważnionymi przedstawicielami gminy
a notariuszem do zawarcia aktów notarialnych,

e) wydawanie decyzji w sprawie ustanawiania prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych dla osób prawnych,

f) ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu,

g) sporządzanie przypisów: opłat za użytkowanie wieczyste, podatku VAT i czynszu dzierżawnego oraz przekazywanie ich do Referatu Finansowego.

h) prowadzenie rejestrów gruntów będących w użytkowaniu wieczystym.

2. Prowadzenie spraw związanych z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

3. Przejmowanie nieruchomości gruntowych i zabudowanych na mienie gminy od innych jednostek i osób prawnych oraz osób fizycznych.

4. Naliczanie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Współpraca z Referatem Finansowym w zakresie naliczanie podatku VAT.

6. Prowadzenie spraw związanych z wyceną nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub do oddania
w użytkowanie wieczyste.

Data powstania: czwartek, 8 kwi 2010 10:28
Data opublikowania: czwartek, 8 kwi 2010 10:32
Data edycji: czwartek, 8 kwi 2010 11:09
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 6086 razy
Ilość edycji: 1