BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o II przetargu

sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 /po byłej aptece w Rucianem/
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

- Lokalu użytkowego nr 1, usytuowanego na parterze budynku mieszkalno-usługowego nr 11 w Rucianem-Nidzie przy ul. Al. Wczasów / po byłej aptece w Rucianem/, o powierzchni użytkowej 74,24 m2 + piwnica o powierzchni przynależnej 26,98 m2 = 101,22m2

- udziału w działce ozn. nr geod. 143/1, o pow. 1.072m2 wielkości 2572/10.000 części i takiego samego udziału w częściach wspólnych budynku.


Cena wywoławcza wynosi 35.000,00 zł

Wadium wynosi 3.500,00 zł
=====================================
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 22 kwietnia 2004 roku o godzinie 10.00 w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie przy ul. Al. Wczasów 4.
=====================================

1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce, w terminie do dnia 19 kwietnia 2004 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-NIdzie nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie.
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.
3. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
4. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postapienie powyżej ceny wywoławczej.
6. W razie uchylenia się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości Gmina Ruciane-Nida może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Ustala się, że jedno postąpienie wynosi 500,00 zł.
8. Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.
Data powstania: piątek, 26 mar 2004 12:52
Data opublikowania: poniedziałek, 29 mar 2004 11:24
Data przejścia do archiwum: środa, 28 kwi 2004 08:56
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3720 razy