BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej ozn. nr geod. 4/2, o powierzchni 10600 m2, położonej w Karwicy, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczonej pod rekreację i wypoczynek.
Przedmiotem przetargu jest dzierżawa ww. nieruchomości na okres 3 lat.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 22 570,00 zł brutto.
Wadium wynosi 2 500,00 zł.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 15 kwietnia 2003 r., o godz. 10 00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie przy Alei Wczasów 4.

1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w terminie do 12 kwietnia 2004 r. /włącznie/ w gotówce na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie.
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom postępowania wadium zostanie zwrócone.
3. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Postępowanie nie może być mniejsze niż 250,00 zł, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
6. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.
7. Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za następne lata do 31 marca każdego roku.
8. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego obniżania i podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
9. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
10. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie przy Alei Wczasów 4, pokoju nr 9, tel. 087 4231036 w. 37.
Data powstania: środa, 31 mar 2004 11:08
Data opublikowania: środa, 31 mar 2004 13:13
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 kwi 2004 10:59
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3550 razy