BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg ustny nieograniczony

Sprzedaż działek budowlanych
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2000 roku Dz.U Nr 46, poz. 543 ze zmianami/ § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy /Dz.U Nr 9, poz. 30 ze zmianami/ Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida.
Położenie nieruchomości - Ruciane-Nida ul. 11-tego Listopada
Numer księgi wieczystej - KW 29403
Opis nieruchomości: działki nie zabudowane przeznaczone pod budownictwo garażowe oraz działka do wspólnego użytkowania przeznaczona na dojazd do garaży.

1. działka ozn. nr geod. 227/35, o pow. 18 m2 + udział 1/32 części w działce ozn. nr geod. 227/32, o pow. 821 m2 - cena wywoławcza - 2.500,00 zł, wadium - 250,00 zł,
2. działka ozn. nr geod. 227/36, o pow. 227/36, o pow. 18 m2 + udział 1/32 części w działce ozn. nr geod. 227/32, o pow. 821 m2 - cena wywoławcza - 2.500,00 zł, wadium - 250,00 zł,
3. działka ozn. nr geod. 227/43, o pow. 18 m2 + udział 1/32 części w działce ozn. nr geod. 227/32, o pow. 821 m2 - cena wywoławcza - 2.500,00 zł, wadium - 250,00 zł,
4. działka ozn. nr geod. 227/46, o pow. 18 m2 + udział 1/32 części w działce ozn. nr geod. 227/32, o pow. 821 m2 - cena wywoławcza - 2.500,00 zł, wadium - 250,00 zł,
5. działka ozn. nr geod. 227/48, o pow. 18 m2 + udział 1/2 części w działce ozn. nr geod. 227/32, o pow. 821 m2 - cena wywoławcza - 2.500,00 zł, wadium - 250,00 zł.

Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 25 czerwca 2004 roku, o godzinie 10.00, w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4, sala nr 4.

1. W przetargu udział biorą osoby, które wpłacą wadium w gotówce, w terminie do dnia 22 czerwca 2004 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie.
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.
3. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
4. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Jedno postąpienie wynosi 100,00 zł.
6. W razie uchylenia się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości Gmina Ruciane-Nida może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Do ceny nabycia powyższych nieruchomości, ustalonej w drodze przetargu, zostanie doliczony 22% podatek VAT.
8. Nabywca przy spisywaniu notarialnej umowy kupna-sprzedaży winien liczyć się ze skutkami art. 3 (prawo pierwokupu) ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.Nr 64, poz. 592).
Data powstania: poniedziałek, 7 cze 2004 13:31
Data opublikowania: wtorek, 8 cze 2004 12:51
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 lip 2004 11:17
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 6585 razy