BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH Z PRZYRODY - SP UKTA

Dotyczy projektu pn. „W stronę dobrej szkoły III”
W związku z zapytaniem ofertowym na dostawę materiałów szkoleniowych (pomocy naukowych) na potrzeby zajęć pozalekcyjnych z przyrody przeprowadzonym w ramach realizowanego przez Gminę Ruciane – Nida projektu pn. „W stronę dobrej szkoły III”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013) – niniejszym informuję o wyborze oferty złożonej przez „JANGAR” Grażyna Gach, Warszawa o wartości 427,80zł.

Informuję, że niniejszy zakup jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. t.j. z 2007r. Nr 233 poz. 1655) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta i Gminy
Ruciane – Nida


Barbara Pyrdoł
Data powstania: środa, 1 gru 2010 10:13
Data opublikowania: środa, 1 gru 2010 14:59
Data przejścia do archiwum: czwartek, 9 gru 2010 09:48
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2514 razy