BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PZ-7331-1/114/08/09/10
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida działając na podstawie art. 33, ust. 1 i 79 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm./, zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w trybie art. 33-36 i 38 ww. ustawy w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 dla przedsięwzięcia polegającego na
budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwóch budynków gospodarczych oraz budynku mieszkalno-gospodarczego na działkach o nr geodezyjnych 173, 174, 175. położonej w obrębie Wygryny, gmina Ruciane-Nida.

Zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentami przesłanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie:

- Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego na obszar Natura 2000, wykonanym przez Panią mgr inż. Magdalenę Helenę Gawurę,
- Uzupełnieniem Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego na obszar Natura 2000 i wyjaśnieniami pełnomocnika inwestora,

oraz możliwości składania przez zainteresowanych uwag i wniosków w terminie 21-dniowym tj. od 17.12.2010 r. do 06.01. 2011 roku, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, pok. Nr 3, w godz. 800 - 1400

Wnioski i uwagi mogą być składane w wyżej określonym terminie na piśmie w siedzibie Urzędu, pocztą elektroniczną na adres: jacek.schramke@ruciane-nida.pl, lub faxem na nr 087 425 44 56.

Wnioski i uwagi będą rozpatrywane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.


Data powstania: czwartek, 16 gru 2010 11:08
Data opublikowania: czwartek, 16 gru 2010 13:22
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 sty 2011 09:43
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2819 razy