BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O PONOWNYM WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę wodociągu wraz z przyłączami domowymi w Rucianem-Nidzie przy ul. Wiejskiej” ogłoszonego w dniu 26.10.2010 r. informuje, że zgodnie z Wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej Sygn. KIO 2593/10 z dnia 10.12.2010 r., na wniesione odwołanie - unieważniono dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzono badanie i ocenę ofert z udziałem oferty Wykonawcy, który wniósł odwołanie.
W postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęło 7 ofert.
Zgodnie z powyższym na podstawie ponownego badania i oceny ofert - najkorzystniejszą, a jednocześnie najtańszą okazała się oznaczona w postępowaniu nr „2” tj. Wykonawcy: PHU TERMOBUD Sp. z o. o., 11-041 Olsztyn, ul. Hozjusza 1A, spełniająca wszystkie wymogi Zamawiającego postawione Wykonawcom.
Oferta otrzymała łącznie - 100,00 pkt.
W postępowaniu przetargowym wpłynęło jeszcze pięć ofert spełniających wymogi i podlegających ocenie przez Zamawiającego od Wykonawców:
1. Zakład Usługowo-Handlowy „MAZURY” mgr inż. Stanisław Łupiński, ul. Trzcinowa 1, 12-200 Pisz
Oferta otrzymała łącznie – 86,38 pkt .
2. Konsorcjum: 1. PHU „POLARIS A. i W. Krzyżańscy sp. j., ul. Wojska Polskiego 35B, 12-200 Pisz, 2. Zakład Instal.-Bud. DARIO Dariusz Krasicki, ul. Gałczyńskiego 7/37, 12-200 Pisz
Oferta otrzymała łącznie – 60,94 pkt .
3. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S. C. Marek Jędrzejewski Zbigniew Piech, ul. Kościuszki 13/403, 10-501 Olsztyn
Oferta otrzymała łącznie – 73,52 pkt .
4. PW FARD Sp. z o. o., ul. Piłsudskiego 73, 10-449 Olsztyn
Oferta otrzymała łącznie – 69,36 pkt .
5. SANTECHNIKA Przemysław Poślednik, ul. Partyzantów 1, 19-200 Grajewo
Oferta otrzymała łącznie – 97,60 pkt .

Ofertę jednego Wykonawcy odrzucono z postępowania przetargowego.
Data powstania: środa, 22 gru 2010 12:42
Data opublikowania: środa, 22 gru 2010 12:55
Data przejścia do archiwum: czwartek, 30 gru 2010 07:56
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 3147 razy