BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
1. Opis nieruchomości - teren pod uprawy rolne,
2. Położenie nieruchomości – Ukta,
3. Numer działki – 271/2
4. Numer KW – 13285
5. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 2300 m2
6. Wysokość czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 0,10 zł/m2 brutto rocznie.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
8. Ww. nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.
9. Czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
10. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego obniżania i podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 06 maja 2011 r. do dnia 27 maja 2011 r.
Data powstania: piątek, 6 maj 2011 12:20
Data opublikowania: piątek, 6 maj 2011 11:42
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 maj 2011 10:07
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2667 razy