BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Urządzenie placów zabaw w miejscowościach wiejskich Gminy Ruciane-Nida: Karwica, Ładne Pole, Osiniak-Piotrowo, Wólka” ogłoszonego w dniu 29.04.2011 r. informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęło 9 ofert.

Na podstawie badania i oceny ofert - najkorzystniejszą, a jednocześnie najtańszą okazała się oznaczona w postępowaniu nr „9” tj. Wykonawcy: FREE KIDS s. c. A. Gąsiorek, Z. Andruszowski, Trzęsowice 32, 55-106 Zawonia, spełniająca wszystkie wymogi Zamawiającego postawione Wykonawcom.
Oferta otrzymała łącznie - 100,00 pkt.
W postępowaniu przetargowym wpłynęło jeszcze osiem ofert spełniających wymogi i podlegających ocenie przez Zamawiającego od Wykonawców:
1. P.W. APIS J. Oziębło, ul. Poniatowskiego 28, 37-500 Jarosław – 88,94 pkt,
2. BUDBAUM S. A., ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 9B, 15-381 Białystok – 50,88 pkt,
3. NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sł. Chmieliński, Grom 36, 12-130 Pasym – 88,34 pkt,
4. MEVIUS s. c. Wojciech Zdeb, Mateusz Cichowski, Majdan Brzezicki 42, 21-050 Piaski – 68,50 pkt,
5. „RODO” Place Zabaw Julian Odęchowski, Kręczki, ul. Żyzna 12B, 05-850 Ożarów Mazowiecki – 43,38 pkt,
6. HYDRO-WIELKOPOLSKA B. Przepióra PLACE ZABAW, uL. Farbiarska 28, 62-050 Mosina – 48,74 pkt,
7. „OSTROVIA” Marek Trwoga, Ostrów Północny 49, 16-113 Szudziałowo – 70,70 pkt,
8. GREITON Aleksander Nowak, ul. Wandy Pawlik 16/4, 48-300 Nysa – 78,86 pkt.


Data powstania: poniedziałek, 23 maj 2011 07:19
Data opublikowania: poniedziałek, 23 maj 2011 12:12
Data przejścia do archiwum: wtorek, 31 maj 2011 08:32
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2991 razy