BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERT NA DOSTAWĘ GADŻETÓW PROMOCYJNYCH - PRZEDSZKOLE

W związku z zapytaniem ofertowym na dostawę materiałów promocyjnych (plakatów, ulotek, broszur informacyjno – promocyjnych) przeprowadzonym w ramach realizowanego przez Gminę Ruciane – Nida projektu pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013) – niniejszym informuję, że wybrano ofertę złożoną przez GM GADGETS Grzegorz Majewski, Olsztyn o wartości 1461,24zł.

Do oferenta zostanie skierowane stosowne zamówienie. Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2007 r. Nr 233 poz. 1655).


Z poważaniem

z up. Burmistrza Miasta i Gminy
Ruciane – Nida
Marianna Fiećko – Kierownik projektu
Data powstania: środa, 25 maj 2011 10:33
Data opublikowania: środa, 25 maj 2011 10:49
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 cze 2011 07:38
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2769 razy