BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o zakończeniu prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Ruciane – Nida na lata 2011 – 2020.


Ruciane – Nida, dn. 26 / 05 / 2011 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida


informuje o zakończeniu prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Ruciane – Nida na lata 2011 – 2020.


Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Ruciane – Nida na lata 2011 – 2020 została opracowana w celu osiągnięcia zrównoważonego i długoterminowego rozwoju pomocy społecznej, wyrównywania warunków życia i pracy poprzez zaspokajanie potrzeb ludności w różnym wieku, usuwania nierówności społecznych, kształtowania stosunków społecznych. Dokument składa się z diagnozy stanu istniejącego, analizy słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń oraz celów strategicznych.

Dokument został opracowany z zastosowaniem modelu ekspercko – społecznego. Do jej przygotowania powołano zespół zadaniowy składający się m.in. z pracowników M – GOPS w Rucianem – Nidzie. Ponadto korzystano z fachowej pomocy przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, zorganizowano 4 warsztaty strategiczne (18 luty, 4 i 18 marca, 4 kwietnia 2011r.) z udziałem przedstawicieli różnych grup społecznych. Strategia wymaga akceptacji Rady Miejskiej Ruciane – Nida.

Ewentualne uwagi i pytania proszę kierować do Pani Krystyny Rudol – Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem – Nidzie (tel. 087 425-44-38) oraz Karola Syty – Kierownika Referatu Informacji, Promocji i Funduszy Unijnych UMiG Ruciane – Nida (tel. 087 425-44-37, karol.syta@ruciane-nida.pl).

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida

Zbigniew Janusz Opalach
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 26 maj 2011 13:36
Data opublikowania: czwartek, 26 maj 2011 13:42
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 cze 2011 07:30
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 3035 razy