BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ POMOCY DYDAKTYCZNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH W WIEKU 3 – 5 LAT - PRZEDSZKOLE

Ruciane – Nida, dn. 27 / 05 / 2011 r.

GMINA RUCIANE – NIDA
Biuro projektu:
Przedszkole Miejskie w Rucianem – Nidzie,
ul. Gwarna 2, 12 – 221 Ruciane – Nida
(Tel./ Fax. 087 423-64-41)

INFORMACJA DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NA DOSTAWĘ POMOCY DYDAKTYCZNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH W WIEKU 3 – 5 LAT

W związku z zapytaniem ofertowym na dostawę pomocy dydaktycznych z języka angielskiego dla dzieci w wieku 3 – 5 lat przeprowadzonym w ramach realizowanego przez Gminę Ruciane – Nida projektu pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013) – niniejszym informuję, że zdecydowano o wyborze oferty złożonej przez „POLANGLO” Sp. z.o.o. Księgarnia Językowa, Olsztyn o wartości 2591,17zł.Z poważaniem

z up. Burmistrza Miasta i Gminy
Ruciane – Nida
Marianna Fiećko – Kierownik projektu

Data powstania: piątek, 27 maj 2011 09:56
Data opublikowania: poniedziałek, 30 maj 2011 12:56
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 cze 2011 07:30
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2620 razy