BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 39/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 11 sierpnia 2011 r.

w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze
Na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) - zarządzam co następuje:
§1.
Powołuję Komisję do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie, w następującym składzie:
1. Wojciech Strzałkowski - Przewodniczący,
2. Anna Czaplicka - Członek,
3. Barbara Król - Członek.
4. Lidia Borys-Dymczyk - Członek
§2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Panu Zdzisławowi Stecka - Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


 
Burmistrz

/-/Zbigniew Janusz Opalach
Data powstania: piątek, 12 sie 2011 11:34
Data opublikowania: piątek, 12 sie 2011 11:44
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 sie 2011 14:54
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2863 razy