BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych oraz urzędowych obwieszczeń wyborczych
Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) informuję, iż komitety wyborcze mogą bezpłatnie umieszczać plakaty na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida na słupach ogłoszeniowych oraz na tablicach ogłoszeń znajdujących się:

SŁUPY OGŁOSZENIOWE:
- RUCIANE-NIDA, UL. GAŁCZYŃSKIEGO
- RUCIANE-NIDA, UL. DWORCOWA
- RUCIANE-NIDA, AL. WCZASÓW

TABLICE OGŁOSZENIOWE W SOŁECTWACH:
- GAŁKOWO
- IZNOTA
- KARWICA
- KOŃCEWO
- KRZYŻE
- NIEDŹWIEDZI RÓG
- NOWA UKTA
- ONUFRYJEWO
- OSINIAK
- SZEROKI BÓR
- ŚWIGNAJNO
- UKTA
- WEJSUNY
- WOJNOWO
- WÓLKA
- WYGRYNY

Urzędowe obwieszczenia wyborcze będą umieszczane na ww. słupach ogłoszeniowych, na tablicy Domu Kultury w Rucianem-Nidzie, na tablicach ogłoszeń wewnątrz budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie przy Al. Wczasów 4 oraz na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach Gminy Ruciane-Nida.

Zgodnie z art. 110 § 6 i 7 Kodeksu wyborczego plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów. Burmistrz postanawia o usunięciu plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych nieusuniętych przez obowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w powyższym terminie .Koszty usunięcia ponoszą obowiązani.


 
Burmistrz

/-/Zbigniew Janusz Opalach
Data powstania: czwartek, 18 sie 2011 13:36
Data opublikowania: czwartek, 18 sie 2011 13:57
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 wrz 2011 11:55
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2695 razy