BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE RYTMIKI DLA DZIECI W WIEKU 3-4 LAT

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie II” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
Ruciane – Nida, dn. 29 / 11 / 2011r.

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA RUCIANE – NIDA
AL. WCZASÓW 4
12-220 RUCIANE – NIDA


INFORMACJA DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE RYTMIKI DLA DZIECI W WIEKU 3-4 LAT


Zapytanie ofertowe dotyczy projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie II” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na zorganizowanie i przeprowadzenie rytmiki zdecydowano o wyborze oferty złożonej przez Pana Mirosława Szulczyńskiego, zam. Łomża. Uzasadnienie: Pan Mirosław Szulczyński dysponuje kwalifikacjami, doświadczeniem zawodowym oraz predyspozycjami osobowymi dającymi rękojmię należytej realizacji powierzonych mu zajęć. Wyboru ofert dokonano zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 133 poz. 759 ze zm.).
Zbigniew Janusz Opalach

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida
Data powstania: piątek, 2 gru 2011 09:23
Data opublikowania: piątek, 2 gru 2011 09:53
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 gru 2011 08:04
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2714 razy