BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA

Udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2011 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2011 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań” zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Ofertą spełniającą wszystkie wymogi Zamawiającego, będącą jednocześnie najtańszą, okazała się, oznaczona w postępowaniu nr 1” tj. Wykonawcy: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Regionalny Oddział Korporacyjny w Olsztynie Centrum Korporacyjne w Ełku, ul. Wojska Polskiego 54, 19-300 Ełk, za cenę 1.417.180,53 zł za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert przyjętymi w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
Liczba punków w kryterium (cena za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(1.417.180,53 zł : 1.417.180,53 zł) x 100 = 100,00 pkt
Razem: 100,00 pkt.

Jedna oferta niespełniająca wymogów Zamawiającego została odrzucona

Data powstania: czwartek, 15 gru 2011 12:02
Data opublikowania: czwartek, 15 gru 2011 14:35
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 sty 2012 08:11
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2562 razy