BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KONCERTÓW MUZYCZNYCH DLA DZIECI W WIEKU 3-4 LAT - PRZEDSZKOLE

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie II” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
Ruciane – Nida, dn. 16 / 12 / 2011r.

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA RUCIANE – NIDA
AL. WCZASÓW 4
12-220 RUCIANE – NIDA


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KONCERTÓW MUZYCZNYCH DLA DZIECI W WIEKU 3-4 LAT.


Zapytanie ofertowe dotyczy projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie II” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na zorganizowanie i przeprowadzenie 16 koncertów muzycznych dla dzieci w wieku 3-4 lat – informuję, że na podstawie przedłożonych ofert Zamawiający zdecydował o wyborze oferty złożonej przez Mirosław Szułczyński, Łomża o wartości 1 000,00zł / koncert. Uzasadnienie: jest to oferta najkorzystniejsza cenowo.

Wyboru ofert dokonano zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2010 r. Nr 133 poz. 759 ze zm.). Dziękujemy za złożone oferty.

Zakup jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


z up. Burmistrz Miast i Gminy Ruciane – Nida
Marianna Fiećko – Kierownik projektu
______________________________
podpis Zamawiającego lub osoby upoważnionej
Data powstania: wtorek, 20 gru 2011 08:35
Data opublikowania: wtorek, 20 gru 2011 12:41
Data przejścia do archiwum: środa, 28 gru 2011 07:28
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2934 razy