BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 13 lutego 2012 r.

w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji do spraw Referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida zarządzonego na dzień 26 lutego 2012 r.
Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 3 lit. a Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zarządza, co następuje:
§ 1

Powołuję
  1. Pana Jerzego Waszkiewicza na operatora systemu informatycznego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Rucianem-Nidzie, Świetlica Osiedlowa, ul. Mazurska 13,
  2. Pana Karola Sytę na operatora systemu informatycznego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Rucianem-Nidzie, Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej, ul. Polna 2,
  3. Pana Grzegorza Stanisława Albina na operatora systemu informatycznego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Rucianem-Nidzie, Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Gałczyńskiego 2,
  4. Panią Julitę Katarzynę Małż na operatora systemu informatycznego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Rucianem-Nidzie, Zespół Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej, ul. Gałczyńskiego 2A,
  5. Panią Maję Adriannę Kosiorek na operatora systemu informatycznego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Wejsunach, Świetlica Wiejska, Wejsuny 29,
  6. Pana Pawła Wagnera na operatora systemu informatycznego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Ukcie, Szkoła Podstawowa, Ukta 70,
  7. Pana Artura Chudzika na operatora systemu informatycznego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Karwicy, Świetlica Wiejska, Karwica 12A,
  8. Pana Piotra Jankiewicza na operatora systemu informatycznego obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Ukcie, Świetlica Domu Pomocy Społecznej Ewangelickiego Domu Opieki BETEZDA w Ukcie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach, Ukta 31

§ 2

Zadania operatora systemu informatycznego obsługi obwodowej komisji wyborczej określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ruciane-Nida.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida

/-/Zbigniew Janusz Opalach
Data powstania: poniedziałek, 20 lut 2012 10:25
Data opublikowania: poniedziałek, 20 lut 2012 10:37
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 mar 2012 07:49
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2111 razy