BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

Zamiana dróg

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany w drodze bezprzetargowej, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Nr 261, poz. 2603):

Działki Gminy Ruciane-Nida przeznaczone do zamiany:
1.ozn. nr geod.1143/1, o pow. 1,28 ha,
poł. Ruciane-Nida

2.ozn. nr geod. 160/1, o pow. 0,44 ha,
poł. Krzyże

3.ozn. nr geod.1011/3, o pow. 1,18 ha,
poł. Krzyże

4.ozn. nr geod. 50/2, o pow. 1,34 ha,
poł. Krzyże

o łącznej wartości 221.700,00 zł i łącznej powierzchni 4.24 ha
Na:
działki Skarbu Państwa będące w zarządzie Nadleśnictwa Maskulińskiego z siedzibą w Rucianem-Nidzie, niżej wymienione:
1. ozn. nr geod.3095/4, o pow. 0,40 ha,
poł. Ruciane-Nida
2. ozn. nr geod.3095/6, o pow.0,2127 ha,
poł. Ruciane-Nida
3. ozn. nr geod.3097/3, o pow.0,3706 ha,
poł. Ruciane-Nida
4. ozn. nr geod.3175/2, o pow.0,1199 ha,
poł. Ruciane-Nida
5. ozn. nr geod.3176/12, o pow. 0,0538 ha,
poł. Ruciane-Nida
6. ozn. nr geod.3176/7, o pow.0,0919 ha,
poł. Ruciane-Nida
7. ozn. nr geod.3107/10, o pow.0,6117 ha,
poł. Ruciane-Nida
8. ozn. nr geod.3121/2, o pow. 0,2263 ha,
poł. Ruciane-Nida
9. ozn. nr geod.3121/3, o pow. 0,0165 ha,
poł. Ruciane-Nida
10.ozn. nr geod.3117/5, o pow.0,3851 ha,
poł. Krzyże
11.ozn. nr geod.3134/5, o pow.0,4305 ha,
poł. Ruciane-Nida
12.ozn. nr geod.3126/4, o pow.1,4126 ha,
poł. Krzyże 0,2127 ha
o łącznej wartości 221.700,00 zł i łącznej powierzchni 4,3316 ha

1. Powyższe nieruchomości przeznaczone są do zamiany zgodnie z podjętą uchwałą nr XXXIII/55/2005, z dnia 8.06.2005 roku Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

2. Zamiana następuje w drodze bezprzetargowej, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz art. 38 e ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. Nr 101, poz. 444 z późn.zm.).

3. Wartość zamiennych nieruchomości jest taka sama, więc z tytułu zamiany dopłat nie będzie.

4. Protokół uzgodnień zostanie spisany po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń. Protokół ten będzie stanowił podstawę do spisania umowy notarialnej w sprawie zamiany.

5. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie tut. Urzędu tj. od dnia 26.08.2005 roku do dnia 16.09.2005 roku a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.


Data powstania: piątek, 26 sie 2005 10:37
Data opublikowania: piątek, 26 sie 2005 11:18
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 wrz 2005 08:00
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 4654 razy