BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie (27.09.2012 - 30.10.2012)

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z działalności miedzy XXVI sesją Rady Miejskiej (26 września 2012 r.) a XXVII sesją Rady Miejskiej (30 października 2012 r.)
27.09.2012 r. - Uczestnictwo w konferencji leśników – szkółkarzy z terenu całej Polski z udziałem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
27.09.2012 r. - Udział w otwarciu wernisażu prac pn. „Razem weselej” zorganizowanej przez Dom Pomocy Społecznej BETEZDA w Ukcie. Wystawa odbyła się w Domu Kultury w Rucianem-Nidzie.
28.09.2012 r. - Udział w konferencji podsumowującej wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Warmińsko – Mazurskim. Konferencja z udziałem marszałka Jacka Protasa odbyła się w Giżycku.
29.09.2012 r. - Udział w „Regatach o Błękitną Wstęgę Jeziora Bełdany” – imprezie na zakończenie sezonu żeglarskiego, która odbyła się przy Domu Pracy Twórczej w Wierzbie. Honorowy patronat na regatami sprawował Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Michał Kleiber.
5.10.2012 r. - Spotkanie z ks. Markiem Święchem w sprawie wspólnej organizacji uroczystych obchodów Święta Niepodległości w Rucianem-Nidzie.
8.10.2012 r. - Spotkanie z nowym Komendantem Komisariatu Policji w Rucianem-Nidzie, p. Marcinem Karmowskim w sprawie współpracy pomiędzy samorządem gminy i policją.
9.10.2012 r. - Spotkanie z Prezesem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, p. Zbigniewem Popielarczykiem i Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA”, p. Leszkiem Marchlewiczem w sprawie budowy ciepłowni na pelety przy ul. Szkolnej w Rucianem-Nidzie.
9.10.2012 r. - Spotkanie z państwem Karwowskimi w sprawie budowy ciepłowni.
11.10.2012 r. – Spotkanie z mieszkańcami Nidy w sprawie budowy ciepłowni. Głównym tematem była lokalizacji budowy i warunki eksploatacji ciepłowni.
11.10.2012 r. - Udział w posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej. Jednym z tematów było utrzymanie współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną „Mazury Południowe”, dlatego w spotkaniu udział wzięły Prezes LOT, p. Magda Rohring oraz Kierownik Biura LOT, p. Kinga Ciukszo.
12.10.2012 r. - Spotkanie z nauczycielami wyróżnionymi nagrodą burmistrza.
12.10.2012 r. - Spotkanie w Mikołajkach w sprawie dalszych prac nad Zintegrowanym Programem Zrównoważonego Rozwoju Wielkich Jezior Mazurskich. W spotkaniu uczestniczył prof. Wojciech Dziamianowicz oraz wójtowie i burmistrzowie siedmiu gmin położonych na szlaku.
15.10.2012 r. - Udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej zorganizowanych przez Przedszkole w Rucianem-Nidzie.
16.10.2012 r. - Spotkanie z Piotrem Jankiewiczem i Andrzejem Klimkiem w sprawie obowiązków nakładanych na naszą gminę przez tzw. „ustawę śmieciową” i analiza rozwiązań.
16.10.2012 r. - Spotkanie z emerytowanymi nauczycielami z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
17.10.2012 r. - Ponowne spotkanie z Piotrem Jankiewiczem i Andrzejem Klimkiem w sprawie „ustawy śmieciowej”.
18.10.2012 r. - Spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Pisz, p. Robertem Trąbką w sprawie planu przestrzennego zagospodarowania w Szerokim Borze.
22.10.2012 r. - Udział w uroczystości uhonorowania czterech małżeństw z terenu gminy medalami za długoletnie pożycie małżeńskie.
23.10.2012 r. - Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie w sprawie organizacji imprezy pod nazwą Jarmark Rybny w Rucianem-Nidzie.
24.10.2012 r. - spotkanie z ks. Waldemarem Sawickim, proboszczem parafii w Ukcie, w sprawie obchodów Dnia Niepodległości.
29.10.2012 r. - Udział w Gali Wilka Piskiego – dorocznego wyróżnienia dla osób i instytucji z terenu powiatu.
30.10.2012 r. - Spotkanie z p. Anetą Makowską, animatorem Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych w Ełku w sprawie współpracy na terenie gminy.
  • Ponadto w okresie sprawozdawczym odbyłem spotkania z mieszkańcami poszczególnych sołectw i rad osiedli. Głównym tematem było omówienie zmian w gospodarce odpadami stałymi.
  • Data powstania: wtorek, 6 lis 2012 09:17
    Data opublikowania: wtorek, 6 lis 2012 09:29
    Opublikował(a): Paweł Wagner
    Zaakceptował(a): Paweł Wagner
    Artykuł był czytany: 1982 razy