BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie (31.10.2012 - 27.11.2012)

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z działalności miedzy XXVII sesją Rady Miejskiej (30 października 2012 r.) a XXVIII sesją Rady Miejskiej (27 listopada 2012 r.)
05.11.2012 r. – Spotkanie z p. Aliną Kierod – Prezesem Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Rucianem-Nidzie w sprawie środków finansowych i regrantingu dla organizacji pozarządowych w ramach programu Działaj Lokalnie.
10.11.2012 r. – Udział w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Rucianego-Nidy – imprezy zorganizowanej z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości.
11.11.2012 r. – Udział w zorganizowanych przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Olsztynie.
11.11.2012 r. – Udział w mszy polowej z okazji Narodowego Święta Niepodległości, zorganizowanej przez UMiG Ruciane-Nida i Parafię pw. Trójcy Św. w Nidzie.
12.11.2012 r. – Spotkanie w sprawie przygotowań do wdrożenia w przyszłym roku programu gospodarki odpadami stałymi. Spotkanie odbyło się z udziałem pracowników urzędu – Piotra Jankiewicza i Andrzeja Klimka.
13.11.2012 r. – Udział w rozprawie wodno – prawnej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zorganizowanej przez p. St. Dąbrowskiego, dyr. RDOŚ w Olsztynie, w sprawie pływania statkami po jeziorze na terenie Rezerwatu Jezioro Nidzkie.
13.11.2012 r. – Udział w wizji lokalnej w miejscowości Krzyże w sprawie parkowania autobusów na terenie Rezerwatu Jezioro Nidzie. W wizji brał udział dyrektor Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.
14.11.2012 r. – Spotkanie z p. Andrzejem Mieczkowskim przedstawicielem firmy POLBET, wykonawcą chodników i promenady przy ul. Wiejskiej, w sprawie przyspieszenia prac.
14.11.2012 r. – Spotkanie z p. Anetą Makowską z Ośrodka Wpierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Ełku w sprawie podjęcia wspólnych działań na terenie gminy.
14.12.2012 r. – Udział w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin „Czyste Mazury” w Mrągowie – podjęcie uchwał budżetowych związku.
15.11.2012r. – Spotkanie z p. Janiną Pieńkowską, sołtysem Głodowa w sprawie kontroli wykonania grobli i drogi w Głodowie.
19.11.2012 r. – Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Przewoźników Łodziami po Rzece Krutynia – „Perkun” w sprawie współpracy przy promocji szlaku kajakowego i imprezy w Ukcie.
22.11.2012 r. – Spotkanie z p. Janem Haasem, wiceprezesem spółki INWAP w sprawie należności za dostarczone pompy.
26.11.2012 r. – Spotkanie z p. Sabiną Luty i p. Eweliną Ciesińską z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w sprawie przedłużenia terminu użytkowania składowiska śmieci w Wólce.
Data powstania: środa, 28 lis 2012 08:59
Data opublikowania: środa, 28 lis 2012 09:15
Opublikował(a): Paweł Wagner
Zaakceptował(a): Paweł Wagner
Artykuł był czytany: 2045 razy