BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.4.2012
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 24 grudnia 2012 roku wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie napowietrznej linii SN-15kV Pisz – Ruciane-Nida na odcinku od słupa Nr 3 LSN do stacji Nr 8-509 „Głodowo 2” na działkach nr 117, 68/2, 1/5, 119, 120, 123, 124 położonych w obrębie geodezyjnym Niedźwiedzi Róg, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A. o/Białystok. Od niniejszej decyzji służy stroną odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Data powstania: czwartek, 27 gru 2012 13:00
Data opublikowania: czwartek, 27 gru 2012 13:52
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 sty 2013 12:40
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2811 razy