BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie (22.12.2012 - 30.01.2013)

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z działalności miedzy XXIX sesją Rady Miejskiej (21 grudnia 2012 r.) a XXXI sesją Rady Miejskiej (30 stycznia 2013 r.)
04.01.2013 r. – Spotkanie z p. Markiem Dobrzyckim, Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Piszu w sprawie podsumowania ubiegłorocznej współpracy pomiędzy gminnymi jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej oraz planów współpracy w roku 2013.
05.01.2013 r. – Udział w uroczystościach pogrzebowych Wiesława Żarnowskiego, pierwszego Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Płyt Pilśniowych i Wiórowych w Rucianem-Nidzie.
15.01.13 r. – Spotkanie z p. Piotrem Chojeckim w sprawie dalszego losu amfiteatru przy ul. Dworcowej. Po przedstawieniu stanowisk i oczekiwań właściciela budowli oraz gminy, uzgodniono, że sprawa zostanie przekazana pod obrady Komisji Rolnictwa i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej Ruciane-Nida.
15.01.2013 r. – Spotkanie z radami pedagogicznymi Szkoły Podstawowej Nr 1 i Zespołu szkół Samorządowych w sprawie zamiaru włączenia szkoły podstawowej do zespołu. Celem spotkania było uzyskanie opinii obu rad pedagogicznych w tej sprawie.
16.01.2013 r. – Udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Starostwie Powiatowym Piszu w sprawie podziału środków z funduszu pracy na rok 2013.
17.01.2013 r. – Spotkanie z dr Andrzejem Krzywińskim w Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie w sprawie przygotowania materiałów promocyjnych gminy.
18.01.2013 r. – Spotkanie z przedstawicielami Rady Rodziców i rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie w sprawie zamiaru włączenia szkoły podstawowej do Zespołu Szkół Samorządowych. Spotkanie odbyło się w Domu Kultury w Ruciane-Nidzie.
19.01.2013 r. – Udział w obchodach Dnia Babci, które odbyły się w świetlicy wiejskiej w Karwicy. Imprezę przygotowała pani sołtys – Wanda Faryn.
20.01.2013 r. – Udział w imprezie narciarskiej zorganizowanej dla dzieci i młodzieży na terenie kompleksu sportowego Orlik 2012. Imprezę przygotowano w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Śniegu. 2
28.01.2013 r. – Udział w posiedzeniu Miejsko – Gminnego Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Rucianem-Nidzie. Tematami posiedzenia były przygotowania do zebrań w jednostkach OSP oraz plan pracy na 2013 r.
Data powstania: piątek, 1 lut 2013 14:37
Data opublikowania: poniedziałek, 11 lut 2013 15:42
Opublikował(a): Paweł Wagner
Zaakceptował(a): Paweł Wagner
Artykuł był czytany: 1949 razy