BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie (31.01.2013 - 22.02.2013)

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z działalności miedzy XXXI sesją Rady Miejskiej (30 stycznia 2013 r.) a XXXII sesją Rady Miejskiej (22 lutego 2013 r.)
2.02.2013 r. – udział w spotkaniu choinkowym zorganizowanym w świetlicy wiejskiej w Osiniaku – Piotrowie.
5.02.2013 r. – spotkanie dyrektorami szkół i przedstawicielami rad rodziców w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej Nr 1 do Zespołu Szkół Samorządowych.
6.02.2013 r. – spotkanie z prezesem PEC, Zbigniewem Popielarczykiem i prezesem firmy RENCRAFT w sprawie zaawansowania i przewidywanego terminu zakończenia budowy ciepłowni oraz ewentualnego wpięcia kolektora ciepłowniczego do sieci przy ul. Kwiatowej.
7.02.2013 r. – spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Maskulińskie, Piotrem Czyżykiem i senatorem RP, Markiem Konopką w sprawie możliwości ściągnięcia na teren gminy inwestora – Zakładów Produkcyjno – Usługowych „PRAWDA” sp. z o.o. w Olecku.
7.02.2013 r. – udział w spotkaniu Środowiskowych Domów Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mrągowie i Ukcie. Spotkanie, w którym udział wziął również Senator RP Marek Konopka, dotyczyło omówienia dotychczasowej współpracy i jej poszerzenia w przyszłości.
7.02.2013 r. – debata w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej Nr 1 do Zespołu Szkół Samorządowych. Spotkanie, w którym udział wzięli nauczyciele, rodzice i osoby zainteresowane gminną oświatą, odbyło się w Domu Kultury.
9.02.2012 r. – udział w Wędkarskich Zawodach Podlodowych, które odbyły się na Jeziorze Nidzkim – Binduga Zielona. W zawodach wzięło udział około 60 wędkarzy z terenu gminy oraz m. in. z Pisza, Białej Piskiej i Giżycka.
11.02.2013 r. – spotkanie organizacyjne z udziałem nurków jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Ruciane-Nida oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu w sprawie przegotowań do III Wiosennej Akcji Sprzątania Krutyni.
12.02.2013 r. – spotkanie organizacyjne w sprawie przygotowań do imprezy pod nazwą Biegi Narciarskie o Mistrzostwo Rucianego-Nidy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zakładu Usług Komunalnych, Domu Kultury i Urzędu Miasta i Gminy.
13.02.2013 r. – spotkanie z p. Jerzym Kruszelnickim, Prezesem Fundacji na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni, w sprawie zajętego przez gminę gruntu pod przepompownią we wsi Wygryny.
16.02.2013 r. – udział w imprezie – Biegi Narciarskie o Mistrzostwo Rucianego-Nidy, która odbyła się na stoku przy boisku Orlik. W trakcie imprezy odbyły się trzy biegi narciarskie na trasie z Orlika do Rucianego-Nidy, turniej „zjeżdżania na byle czym” oraz gry i zabawy na śniegu.
17.02.2013 r. – spotkanie z p. Bogusławem Prawdą, właścicielem Zakładów Produkcyjno – Usługowych „PRAWDA” sp. z o.o. w Olecku i czterema senatorami RP w sprawie możliwości inwestycyjnych w gminie Ruciane-Nida.
20.02.2013 r. – spotkanie z p. Markiem Karmowskim, Komendantem Komisariatu Policji w Rucianem-Nidzie w sprawie stanu bezpieczeństwa na terenie gminy oraz możliwości współfinansowania zakupu radiowozu.
22.02.2013 r. – udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Piszu w sprawie propozycji podziału środków z Funduszu Pracy.
22.02.2013 r. – udział w spotkaniu podsumowującym działalność Państwowej Straży Pożarnej w Piszu za rok 2012.
Data powstania: czwartek, 28 mar 2013 09:44
Data opublikowania: czwartek, 28 mar 2013 09:59
Opublikował(a): Paweł Wagner
Zaakceptował(a): Paweł Wagner
Artykuł był czytany: 1853 razy