BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie (23.02.2013 - 27.03.2013)

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z działalności miedzy XXXII sesją Rady Miejskiej (22 lutego 2013 r.) a XXXIII sesją Rady Miejskiej (27 marca 2013 r.)
7.03.2013 r. – spotkanie z p. Stefanem Kuroczyckim-Saniutyczem, Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Piszu, w sprawie funkcjonowania stacji uzdatniania wody i sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy.
8.03.2013 r. – udział w spotkaniu sprawozdawczym jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ukcie.
8.03.2013 r. – udział w uroczystości zorganizowanej przez Dom Kultury w Rucianem-Nidzie z okazji Dnia Kobiet.
11.03.2013 r. – udział w spotkaniu burmistrzów i wójtów w Mikołajkach w sprawie „Zintegrowanego programu zrównoważonego rozwoju obszaru funkcjonalnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich”. Spotkanie dotyczyło ustalenia harmonogramu prac nad dokumentem.
12.03.2013 r. – spotkanie z Prezesem TRANS-KOM PKS w Piszu, p. Bogusławem Socikiem w sprawie organizacji dowozu dzieci do szkół.
13.03.2013 r. – spotkanie z p. Leszkiem Michalakiem, Dyrektorem Środowiskowego Domu Samopomocy BETEZDA w Ukcie, w sprawie dalszej współpracy pomiędzy ośrodkiem i gminą.
14.03.2012 r. – udział w uroczystym zakończeniu ligi bilardowej zorganizowanej przez Klub Zachęta i Dom Kultury w Rucianem-Nidzie.
16.03.2013 r. – udział w spotkaniu sprawozdawczym jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rucianem-Nidzie.
19.03.2013 r. – spotkanie z dr Ireną Zagórską i dr Waldemarem Kukiełko w sprawie użytkowania pomieszczeń w ośrodku zdrowia w Nidzie.
20.03.2013 r. – spotkanie z p. Grażyną Prorok w sprawie naliczenia zaległości gminy za jedno z mieszkań w bloku przy ul. Polnej 3 w Rucianem-Nidzie.
22.03.2013 r. – udział w posiedzeniu Związku „Czyste Mazury” w Mrągowie. Spotkanie dotyczyło m. in. nowej lokalizacji stacji przeładunkowej i zmian w budżecie związku.
23.03.2013 r. – udział w uroczystym zakończeniu I Otwartych Mistrzostw Gminy Ruciane-Nida w szachach szybkich, zorganizowanych przez Dom Kultury Ruciane-Nida.
25.03.2013 r. – spotkanie z ks. Marcinem Pyszem, proboszczem parafii ewangelickiej w sprawie organizacji obchodów 250-lecia wsi Wejsuny.
27.03.2013 r. – spotkanie z p. Przemysławem Kowalskim, Prezesem RenCraft, w sprawie oddania do użytku kotłowni na biomasę wybudowanej przy ul. Szkolnej.
Data powstania: czwartek, 28 mar 2013 09:59
Data opublikowania: czwartek, 28 mar 2013 10:12
Opublikował(a): Paweł Wagner
Zaakceptował(a): Paweł Wagner
Artykuł był czytany: 1982 razy