BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E

Nawiązując do zamówienia publicznego ogłoszonego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rucianem-Nidzie w dniu 16 listopada 2005 r. w trybie przetargu nieograniczonego na „budowę zewnętrznej sieci wodociągowej z przyłączami z m. Wólka do m. Ruciane-Nida oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w m. Kokoszka. informuje się, że do postępowania przetargowego nie wpłynęła żadna oferta.
W związku z powyższym zgodnie z art. 93 ust 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie przetargowe unieważniono.
Data powstania: czwartek, 1 gru 2005 13:21
Data opublikowania: czwartek, 1 gru 2005 13:33
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 gru 2005 07:34
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3275 razy