BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

W Y K A Z

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia
-Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod handel,
-Położenie nieruchomości - Ukta,
-Numer działki - cz. 214/1,
-Numer KW - 13285,
-Powierzchnia nieruchomości - 53,3 m2,
-Wysokość czynszu - ustalono w wysokości 0,80 zł / m2 miesięcznie.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 1 roku.
2.W/w nieruchomość położona jest na obszarze, na którym w planie zagospodarowania przestrzennego jest zakwalifikowana jako teren zabudowy handlowo-usługowej.
3.Roczny czynsz dzierżawny za wydzierżawiony teren będzie płatny w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy.
4. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zastrzega sobie prawo jednostronnego obniżania i podwyższania czynszu dzierżawnego
5.O zmianie stawki czynszu dzierżawnego wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku, w którym zmiana następuje.
6.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 9 grudnia 2005 r. do dnia 30 grudnia 2005 r.

Data powstania: piątek, 9 gru 2005 08:34
Data opublikowania: piątek, 9 gru 2005 07:34
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 sty 2006 08:36
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3169 razy