BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E

Nawiązując do zamówienia publicznego ogłoszonego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rucianem-Nidzie w dniu 7 grudnia 2005 r. w trybie przetargu nieograniczonego na „budowę zewnętrznej sieci wodociągowej z przyłączami z m. Wólka do m. Ruciane-Nida oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w m. Kokoszka. informuje się, że do postępowania przetargowego wpłynęły dwie oferty.
Jedna oferta spełniła wymogi Zamawiającego, tj. Przedsiębiorstwo Instalacyjne „PRIM” S. A., 19-300 Ełk, ul. Suwalska 84 i zatwierdzona do wykonywania zamówienia.

Cena oferty: 121 267,29 zł brutto
Data powstania: czwartek, 22 gru 2005 09:14
Data opublikowania: piątek, 23 gru 2005 09:16
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 sty 2006 08:36
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3257 razy