BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

W Y K A Z

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze przetargu
-Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod targowisko miejskie,
-Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida,
-Numer działki – cz. 229/281,
-Numer KW – 12411,
-Powierzchnia nieruchomości – 2 800 m2,
-Wysokość rocznego czynszu, jako ceny wywoławczej – ustalono w wysokości 20 tyś. zł brutto.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat.
2. Ww. teren w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest do zagospodarowania pawilonami-straganami dla potrzeb handlu.
3. Przedmiotowa nieruchomość będzie wystawiona do przetargu ustnego nieograniczonego.
4. Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego, jako ceny wywoławczej do przetargu, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie wynosi 20000,00 zł brutto
5. Burmistrz miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego obniżania i podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
6. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
7. Czynsz dzierżawny płatny będzie miesięcznie z dołu do 20 każdego miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy.
8. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie przy Alei Wczasów 4, pokoju nr 9, tel. 087 4231036 w. 37.
9. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 3 lutego 2006 r. do dnia 24 lutego 2006 r.


Data powstania: piątek, 3 lut 2006 09:46
Data opublikowania: piątek, 3 lut 2006 09:59
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 mar 2006 14:45
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3325 razy