BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie (31.10.2013 - 26.11.2013)

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z działalności miedzy XLI sesją Rady Miejskiej (30 października 2013 r.) a XLII sesją Rady Miejskiej (26 listopada 2013 r.)
04.11.2013 r. – spotkanie z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie. Konsultacje dotyczyły nowego regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę.
05.11.2013 r. – spotkanie z Radą Pedagogiczną Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie w sprawie regulaminu dotyczącego przyznawania dodatków (jw.).
07.11.2013 r. – uroczyste przekazanie aparatów oddechowych i czujników ruchu strażakom z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Karwicy.
11.11.2013 r. – udział w mszy i uroczystej wieczornicy z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystość została zorganizowana wspólnie z ks. Markiem Święchem, proboszczem Parafii pw. Trójcy Świętej w Rucianem-Nidzie.
12.11.2013 r. – spotkanie z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie w sprawie regulaminu dotyczącego przyznawania dodatków (jw.).
14.11.2013 r. – spotkanie z p. Juliuszem Cumachem, Prezesem Miejskiego Klubu Sportowego Ruciane-Nida, w sprawie planów działań klubu i współpracy pomiędzy MKS i samorządem.
14.11.2013 r. – spotkanie z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Ukcie w sprawie regulaminu dotyczącego przyznawania dodatków (jw.).
20.11.2013 r. – udział w spotkaniu wójtów i burmistrzów w Mikołajkach. Podpisanie Mandatu Negocjacyjnego – listy projektów kluczowych złożonych w Urzędzie Marszałkowskim.
22.11.2013 r. – spotkanie z p. Przemysławem Kowalskim, prezesem firmy RenCraft, w sprawie możliwości i warunków technicznych przyłączenia ciepłowni do sieci ciepłowniczej Osiedla Nida.
22.11.2013 r. – spotkanie z p. Alicja Kruszelnicką, dyr. Mazurskiego Parku Krajobrazowego, w sprawie utworzenia ścieżki pieszej wzdłuż rzeki Krutyni na odcinku od mostu drogowego do ruin mostu kolejowego.
Data powstania: środa, 27 lis 2013 13:42
Data opublikowania: środa, 27 lis 2013 13:48
Opublikował(a): Paweł Wagner
Zaakceptował(a): Paweł Wagner
Artykuł był czytany: 1757 razy