BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.101.2013
Burmistrz Miasta i Gminy w Ruciane-Nida podaje do publicznej wiadomości, że dnia 18 października 2013r. wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN obejmującej linię napowietrzno-kablową SN wraz z demontażem zbędnej linii napowietrznej na działkach nr 244, 192/256, 192/269, 3143/3, 1143/1, 3143/2, 3144/1, 3145/3, 3153/2 położonych w obrębie geodezyjnym Ruciane-Nida, oraz działkach nr 3154, 3160/2, 3161/1, 3162, 3163, 3166, 3167, 1001/10, 1003 położonych w obrębie geodezyjnym Krzyże, gmina Ruciane-Nida. Od przedmiotowej decyzji służy stronom odwołanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Data powstania: poniedziałek, 2 gru 2013 08:44
Data opublikowania: poniedziałek, 2 gru 2013 08:50
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 sty 2014 10:13
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Kornelia Dawid
Artykuł był czytany: 2612 razy